Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
pierwszy Polski Kongres „Pokonać Sepsę” zorganizowany we wrześniu 2015 roku we Wrocławiu został pozytywnie oceniony przez licznych uczestników. Organizatorzy uznali go za sukces zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny. Świadomość globalnego zagrożenia z powodu sepsy i konieczność interdyscyplinarnej mobilizacji w celu ograniczenia jej chorobowych oraz letalnych konsekwencji staje się coraz bardziej powszechna.
Rok 2016 przynosi nowe informacje i ustalenia na temat sepsy. W lutym została opublikowana nowa definicja łącząca zakażenie z następową dysfunkcją ważnych dla życia organów. Wdrożenie nowej definicji przyczyni się na pewno do zdobycia nowej wiedzy epidemiologicznej, patogenetycznej oraz klinicznej na temat sepsy. Jest o czym mówić, jest się czym zająć. Dlatego planujemy II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” jako wielodyscyplinarne forum poświęcone tej najcięższej postaci zakażenia. Aby „pokonać sepsę”!
Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe.
Termin: 25-27 maja 2017 roku.
Zapraszamy wszystkich!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. Andrzej Kübler
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”

Sukces pierwszego kongresu

0
uczestników
0
wykładów
0
wystawców
0
wykładowców

Program Kongresu

25.05.2017 (Thursday)

 Room AcinetobacterRoom KlebsiellaRoom PseudomonasRoom Candida
9:00-11:00   Warsztaty w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków dla wszystkich zainteresowanych
1. Ciężkie zakażenia pozaszpitalne leczone na OIT. Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
2. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń na OIT. Tomasz Ozorowski (Poznań)
3. Kluczowe drobnoustroje na OIT. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
   
11:00-13:00 CONGRESS OPENING
Wykłady inauguracyjne (Opening lectures)
Chairmen: Ewa Mayzner-Zawadzka (Olsztyn), Wojciech Gaszyński (Łódź), Andrzej Kübler (Wrocław)
1. Sepsis as the global health challenge. Konrad Reinhart (Jena, Germany)
2. NO and sepsis. Claes Frostell (Stockholm, Sweden)
3. Sepsis and Love: what’s in common? Zsolt Molnar (Szeged, Hungary)
     
13:00-14:00LUNCH
14:00-15:30 Medyczne wyzwania sepsy
Chairmen: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Grażyna Durek (Wrocław), Juliusz Jakubaszko (Wrocław)
1. Golden hour in sepsis. Konrad Reinhart (Jena, Germany)
2. Prokalcytonina w sepsie - aktualny stan wiedzy. Barbara Adamik (Wrocław)
3. Ciężka sepsa w Polsce - wyniki badań epidemiologicznych. Andrzej Kübler (Wrocław)
Problemy leczenia zakażeń u ciężko chorych
Chairmen: Lidia Łysenko (Wrocław), Barbara Tamowicz (Poznań), Zbigniew Rybicki (Warszawa)
1. Rola anidulafunginy we wstrząsie septycznym u pacjentów z chorobą nowotworową. Małgorzata Symonides (Warszawa) 
2. Czy antybiotyki "bójcze" są skuteczniejsze od "statycznych"? Maciej R. Nowacki (Warszawa) 
3. Aspekty Pk/Pd w leczeniu inwazyjnych grzybic w OIT. Dariusz Onichimowski (Olsztyn)
Sepsa w populacji pediatrycznej
Chairmen: Marzena Zielińska (Wrocław), Dick Tibboel (Rotterdam, Netherlands), Marek Migdał (Warszawa)
1. Microcirculation in sepsis in children. Dick Tibboel (Rotterdam, Netherlands)
2. Makrokrążenie w sepsie u dzieci. Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
3. Immunologiczne i biochemiczne markery ciężkiej sepsy u dzieci. Marzena Zielińska (Wrocław)
 
15:30-16:00COFFEE BREAK
16:00-17:30 Leczenie ciężkich zakażeń w OIT – aktualne problemy
Chairmen: Anna Przondo-Mordarska (Wrocław), Lidia Łysenko (Wrocław), Radosław Owczuk (Gdańsk)
1. Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy - globalne wyzwanie dla leczenia ciężkich zakażeń. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
2. Zakażenia w OIT - ryzyko dla personelu. Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
3. Zasady antybiotykoterapii ciężkiej sepsy - wytyczne SSC. Barbara Tamowicz (Poznań)
Leczenie płynamii antybiotykoterapia ciężko chorych
Chairmen: Grażyna Durek (Wrocław), Konstanty Szułdrzyński (Kraków), Jakub Śmiechowicz (Wrocław)
1. Miejsce żelatyn we współczesnej terapii płynowej. Paweł Sobczyński (Poznań)
2. Kliniczne konteksty współczesnej płynoterapii. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
3. Właściwy i racjonalny dobór aminoglikozydów do leczenia zakażeń u pacjentów z sepsą a skuteczność terapeutyczna. Beata Kowalska-Krochmal (Wrocław)
Sesja pielęgniarska  
17:30-18:00COFFEE BREAK
18:00-19:30 Sepsa w medycynie ratunkowej
Chairmen: Juliusz Jakubaszko (Wrocław), Andrzej Zawadzki (Warszawa), Marceli Łukaszewski (Wrocław)
1. Znaczenie "złotej godziny" w medycynie ratunkowej. Juliusz Jakubaszko (Wrocław)
2. Ciężkie zakażenia w praktyce Oddziału Ratunkowego. Andrzej Basiński (Gdańsk)
3. Globalne testy hemostazy w medycynie ratunkowej. Janusz Trzebnicki (Warszawa)
Postępy w diagnostyce zakażeń
Chairmen: Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn), Barbara Adamik (Wrocław), Adam Mikstacki (Poznań)
1. Rapid diagnosis of infections in the critically ill. Dave Brealey (London, Great Britain)
2. Możliwość szybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń - doświadczenia z badania RADICAL. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)
3. Etiologia ciężkiej sepsy w OIT. Lidia Łysenko (Wrocław)
Wentylacja nieinwazyjna w OIT
Chairmen: Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała), Tomasz Łazowski (Warszawa), Stanisław Zieliński (Wrocław)
1. Wentylacja nieinwazyjna w OIT - stan aktualny i perspektywy. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
2. Od entuzjazmu do wątpliwości - zastosowanie NIV w leczeniu wentylacyjnym ARDS. Katarzyna Kuchnicka (Bielsko-Biała)
3. Sedacja pacjentów OIT wentylowanych nieinwazyjnie. Stanisław Zieliński (Wrocław)
 25.09.2015 (Friday)

 Room AcinetobacterRoom KlebsiellaRoom PseudomonasRoom Candida
9:00-10:30 Biologia sepsy
Chairmen: Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Piotr Knapik (Zabrze), Andrzej Kübler (Wrocław)
1. Szlak Embdena - Meyerhofa - Parnasa w sepsie. Andrzej Dżugaj (Wrocław)
2. Bakteryjne mechanizmy obronne podczas ciężkich zakażeń. Anna Przondo-Mordarska (Wrocław)
3. Ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia wirusowe - wyzwanie dla intensywnej terapii. Andrzej Gładysz (Wrocław)
Pozaustrojowa eliminacja mediatorów w sepsie
Chairmen: Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa), Radosław Owczuk (Gdańsk), Jarosław Janc (Wrocław)
1. Extracorporeal blood purification therapies for sepsis. Thomas Rimmele (Lyon, France)
2. Hemofiltracja z użyciem wybiórczej absorpcji endotoksyn oraz antykoagulacji u dzieci z uogólnioną reakcją zapalną. Jacek Zachwieja (Poznań)
3. Miejsce eliminacji endotoksyn w leczeniu wstrząsu septycznego. Jakub Śmiechowicz (Wrocław)
   
10:30-11:00COFFEE BREAK
11:00-13:00 Różne wymiary sepsy (Different dimensions of sepsis)
Chairmen: Ewa Mayzner-Zawadzka (Olsztyn), Janusz Andres (Kraków), Barbara Adamik (Wrocław)
1. Epidemiology of sepsis. Frank Brunkhorst (Jena, Germany)
2. Stem cells therapy in multiorgan failure. Roman Zahorec (Bratyslava, Slovakia)
3. Endotoxin adsorption therapy in Gram-negative sepsis. Miklos Lipcsey (Uppsala, Sweden)
Postępy leczenia chorych z sepsą
Chairmen: Bogusława Lechowicz-Głogowska (Wrocław), Leon Drobnik (Poznań), Janusz Trzebnicki (Warszawa)
1. Doświadczenia w leczeniu pacjentów z sepsą i ciężkimi urazami mózgu na oddziale intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Tarnopolu. Aleksander Olyinik (Tarnopol, Ukraina)
2. Nowoczesna diagnostyka molekularna sepsy - doświadczenia własne. Tomasz Gosiewski (Kraków)
3. Zużycie antybiotyków na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Polsce na tle wyników badania SARI w Niemczech. Ewa Trejnowska (Opole)
   
13:00-14:00LUNCH
14:00-16:00 Narządy w sepsie
Chairmen: Grażyna Durek (Wrocław), Wojciech Gaszyński (Łódź), Andrzej Nestorowicz (Lublin)
1. Zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego w sepsie. Leon Drobnik (Poznań)
2. Zaburzenia funkcji układu krążenia w sepsie. Mariusz Piechota (Łódź)
3. Zaburzenia funkcji oddychania w sepsie. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
4. Zaburzenia funkcji nerek w sepsie. Krzysztof Kusza (Bydgoszcz)
Systemowa dekolonizacja w OIT
Chairmen: Wiesława Duszyńska (Wrocław), Andrzej Gładysz (Wrocław), Zbigniew Rybicki (Warszawa)
1. Daily bathing with 2% CHG washcloths In a UK critical care setting: impact on bacteraemias and acquisitions, 8 years of experience. Duncan Wyncoll (London, Great Britain)
2. Własne doświadczenia z zastosowaniem systemowej dekolonizacji chlorheksydyną w OIT. Andrzej Kübler (Wrocław)
3. Chlorheksydyna – Dlaczego TAK! Waleria Hryniewicz (Warszawa)
Diagnostyka i leczenie sepsy
Chairmen: Janusz Andres (Kraków), Romuald Bohatyrewicz (Szczecin), Waldemar Goździk (Wrocław)
1. Rok funkcjonowania wytycznych ograniczenia terapii daremnej w OIT. - Piotr Knapik (Zabrze)
2. Sepsis in obstetrics. Inna Korda (Tarnopol, Ukraine)
3. Nowe opcje terapeutyczne - zastosowanie lewosimendanu w intensywnej terapii. Dariusz Onichimowski (Olsztyn)
4. Leczenie żywieniowe w sepsie. Stanisław Kłęk (Skawina)
 
16:00-16:30COFFEE BREAK
16:30-18:30 Zakażenia w chirurgii
Chairmen: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Teresa Kaiser (Wrocław), Wojciech Kielan (Wrocław)
1. Rola chirurga w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Krzysztof Bielecki (Warszawa)
2. Zakażenia wewnątrzbrzuszne - aktualne wyzwania. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław)
3. Sepsa w torakochirurgii. Jerzy Kołodziej (Wrocław), Piotr Błasiak (Wrocław)
4. Prokalcytonina w monitorowaniu zakażeń wewnątrzbrzusznych. Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław)
Zakażenia grzybicze w OIT
Chairmen: Lidia Łysenko (Wrocław), Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Adam Mikstacki (Poznań)
1. Mikrobiologia i epidemiologia grzybic inwazyjnych, diagnostyka laboratoryjna. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)
2. Postępowanie terapeutyczne w inwazyjnej kandydozie. Adam Misktacki (Poznań)
3. Grzybicze zakażenia brzuszne, doświadczenia własne, opis przypadku. Małgorzata Symonides (Warszawa)
Sesja plakatowa
Chairmen: Marzena Zielińska (Wrocław), Mariusz Piechota (Łódź), Jakub Śmiechowicz (Wrocław)
 26.09.2015 (Saturday)

 Room AcinetobacterRoom KlebsiellaRoom PseudomonasRoom Candida
9:00-10:30 Wyzwania w terapii ciężkiej sepsy
Chairmen: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Lidia Łysenko (Wrocław)
1. Płyny koloidowe w sepsie. Grażyna Durek (Wrocław)
2. Zastosowanie albumin u pacjentów z sepsą. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)
3. Immunoglobuliny w sepsie. Andrzej Wieczorek (Łódź)
Postępy w intensywnej terapii
Chairmen: Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała), Radosław Owczuk (Gdańsk), Waldemar Goździk (Wrocław)
1. Plazmafereza w sepsie. Konstanty Szułdrzyński (Kraków)
2. Pozaustrojowa terapia ARDS. Wiesław Królikowski (Kraków)
3. Wpływ ostrej niewydolności nerek na dawkowanie antybiotyków z ciężką sepsą: czy redukcja dawki jest zawsze niezbędna? Wiesława Duszyńska (Wrocław)
Postępy w leczeniu ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego u dzieci
Chairmen: Wanda Poradowska-Jeszke (Wrocław), Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań), Marzena Zielińska (Wrocław) 
1. Antybiotykoterapia w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym u dzieci. Beata Pyrek (Wrocław)
2. Płynoterapia w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym u dzieci. Jowita Rosada-Kurasińska (Poznań)
3. Farmakoterapia niewydolności krążenia we wstrząsie septycznym. Anna Kubica-Cielińska (Wrocław)
 
10:30-11:00COFFEE BREAK
11:00-13:00 Ciężka sepsa w OIT - wyzwania prawne i etyczne
Chairmen: Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Rafał Niżankowski (Kraków), Romuald Bohatyrewicz (Szczecin)
1. Przyczyny zdarzeń niepożądanych w diagnostyce i leczeniu sepsy. Marta Rorat (Wrocław), Tomasz Jurek (Wrocław)
2. Rok funkcjonowania wytycznych ograniczenia terapii daremnej w OIT. Piotr Knapik (Zabrze)
3. Bezpieczeństwo karnoprawne lekarza OIT. Jacek Siewiera (Warszawa)
     
13:00CLOSING OF THE CONGRESS

Abstrakty

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów na II Polski Kongres "Pokonać Sepsę". Po zalogowaniu należy przejść do zakładki: "System abstraktowy"zglosabstrakt

 

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat