Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
pierwszy Polski Kongres „Pokonać Sepsę” zorganizowany we wrześniu 2015 roku we Wrocławiu został pozytywnie oceniony przez licznych uczestników. Organizatorzy uznali go za sukces zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny. Świadomość globalnego zagrożenia z powodu sepsy i konieczność interdyscyplinarnej mobilizacji w celu ograniczenia jej chorobowych oraz letalnych konsekwencji staje się coraz bardziej powszechna.
Rok 2016 przynosi nowe informacje i ustalenia na temat sepsy. W lutym została opublikowana nowa definicja łącząca zakażenie z następową dysfunkcją ważnych dla życia organów. Wdrożenie nowej definicji przyczyni się na pewno do zdobycia nowej wiedzy epidemiologicznej, patogenetycznej oraz klinicznej na temat sepsy. Jest o czym mówić, jest się czym zająć. Dlatego planujemy II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” jako wielodyscyplinarne forum poświęcone tej najcięższej postaci zakażenia. Aby „pokonać sepsę”!
Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe.
Termin: 25-27 maja 2017 roku.
Zapraszamy wszystkich!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. Andrzej Kübler
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”

Sukces pierwszego kongresu

0
uczestników
0
wykładów
0
wystawców
0
wykładowców

Tematyka kongresu

Skąd bierze się sepsa?
 • Patogeneza sepsy
 • Immunologia sepsy
 • Reakcja organizmu w sepsie
 • Septyczna niewydolność narządowa
Jak rozpoznaje się sepsę?
 • Definicje sepsy
 • Obraz kliniczny sepsy
 • Diagnostyka laboratoryjna sepsy
 • Epidemiologia sepsy
Szczegółowa diagnostyka sepsy
 • Markery biochemiczne – co się liczy?
 • Biologia molekularna w diagnostyce zakażeń
 • Endotoksyna jako marker sepsy
 • Systemy „point of care” w diagnostyce sepsy
Sepsa przedszpitalna
 • Sepsa w praktyce lekarza rodzinnego
 • Sepsa w SOR
 • Problemy przedszpitalnego rozpoznania sepsy
 • Błędy leczenia sepsy w okresie przedszpitalnym
Antybiotykoterapia sepsy
 • Strategia antybiotykoterapii w sepsie i wstrząsie septycznym
 • Zapobieganie wielooporności drobnoustrojów w OIT
 • Farmakokinetyka i farmakodynamika antybiotyków w sepsie
 • Monitorowana antybiotykoterapia w sepsie
Sepsa u dzieci
 • Sepsa noworodków
 • Patogeny sepsy w populacji pediatrycznej
 • Leczenie wstrząsu septycznego u dzieci
 • Sepsa u dzieci z immunosupresją
Higiena szpitalna w prewencji sepsy
 • Metody i środki zapobiegania zakażeniom szpitalnym
 • Dezynfekcja i sterylizacja w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym
 • Higiena w OIT – co jest ważne, a co zbyteczne
 • Rola personelu pielęgniarskiego w zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu sepsy
Organy w sepsie
 • Sepsa a ośrodkowy układ nerwowy
 • Sepsa a układ krążenia
 • Sepsa a nerki
 • Sepsa a układ oddechowy
Pozaustrojowe leczenie sepsy i wstrząsu septycznego
 • Postępy w terapii nerkozastępczej
 • Pozaustrojowe utlenowanie krwi i eliminacja CO2
 • Pozaustrojowe wspomaganie czynności wątroby
 • Eliminacja mediatorów procesu septycznego
Sepsa – aspekty krajowe i globalne
 • Medycyna zakażeń w Polsce
 • Sepsa jako problem globalny
 • Społeczny i medialny obraz sepsy w Polsce
 • Sepsa a polityka zdrowotna

Abstrakty

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów na II Polski Kongres "Pokonać Sepsę". Po zalogowaniu należy przejść do zakładki: "System abstraktowy"

zglosabstrakt

 

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat