Dear Sirs,
Two years have passed since the first Polish Congress „Surviving sepsis” and we can more accurately assess the extent of the damage that sepsis has brought to humanity. The Global Sepsis Alliance (GSA) is revealing this through its initiatives and publications. Last year, the Alliance organized a major event – the 1st World Congress of Sepsis, exclusively web-based. After registration without any congress fees, everyone could listen to the most recent lectures presented by the best experts in the field of sepsis from around the world and keep up with the latest knowledge in this area. The on-line presence of more than 15,000 participants was the best testimony to the success of the event. At the initiative of the GSA, a resolution on sepsis will be passed by the World Health Assembly (WHA) the day before the opening of our Congress! The implementation of that resolution will be the next great and very important step in increasing global awareness of the danger of sepsis. The prevalence of sepsis has been constantly increasing around the world, therefore it is crucial to recognize and treat this deadly syndrome early.
Poland is ranked in the group of countries with high national income. We can manage basic health risks, but we are not able to manage sepsis. Estimates show 25,000 deaths a year. The mortality rate from sepsis (only reported from intensive care units!) is still at 50%. If you do not believe this high number, try to check it!
To raise awareness of the danger, we are organizing a 2nd Polish Sepsis Congress. A lack of proper documenting of the number of sepsis cases will not allow us to escape from the reality and the responsibilities. Sepsis kills. This is a challenge for all medical specialties and only a joint effort will be able to reverse the growing mortality rate from sepsis. That is why this Congress is interdisciplinary. We need specialists in surgical and non-surgical medicine, specialists in basic medical and also in non-medical sciences. The World Sepsis Declaration has given us specific targets. And the WHA resolution confirms the need for subsequent determined activities.
Difficult and complicated issues are best discussed in beautiful places – such as you will find in Wroclaw in May. We welcome you to our city and wish you fruitful debates.
The Chairmen of the Organizing Committee of the 2nd Polish Congress „Survivng Sepsis”
Dr hab. n. med. Waldemar Goździk                                     Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
                                    Waldemar Goździk                                               Andrzej Kübler                                   

Sukces pierwszego kongresu

0
uczestników
0
wykładów
0
wystawców
0
wykładowców

Program Kongresu

25.05.2017 (Thursday)

 Room AcinetobacterRoom KlebsiellaRoom PseudomonasRoom Candida
9:00-11:00   Warsztaty w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków dla wszystkich zainteresowanych
1. Ciężkie zakażenia pozaszpitalne leczone na OIT. Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
2. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń na OIT. Tomasz Ozorowski (Poznań)
3. Kluczowe drobnoustroje na OIT. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
   
11:00-13:00 CONGRESS OPENING
Wykłady inauguracyjne (Opening lectures)
Chairmen: Ewa Mayzner-Zawadzka (Olsztyn), Wojciech Gaszyński (Łódź), Andrzej Kübler (Wrocław)
1. Sepsis as the global health challenge. Konrad Reinhart (Jena, Germany)
2. NO and sepsis. Claes Frostell (Stockholm, Sweden)
3. Sepsis and Love: what’s in common? Zsolt Molnar (Szeged, Hungary)
     
13:00-14:00LUNCH
14:00-15:30 Medyczne wyzwania sepsy
Chairmen: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Grażyna Durek (Wrocław), Juliusz Jakubaszko (Wrocław)
1. Golden hour in sepsis. Konrad Reinhart (Jena, Germany)
2. Prokalcytonina w sepsie - aktualny stan wiedzy. Barbara Adamik (Wrocław)
3. Ciężka sepsa w Polsce - wyniki badań epidemiologicznych. Andrzej Kübler (Wrocław)
Problemy leczenia zakażeń u ciężko chorych
Chairmen: Lidia Łysenko (Wrocław), Barbara Tamowicz (Poznań), Zbigniew Rybicki (Warszawa)
1. Rola anidulafunginy we wstrząsie septycznym u pacjentów z chorobą nowotworową. Małgorzata Symonides (Warszawa) 
2. Czy antybiotyki "bójcze" są skuteczniejsze od "statycznych"? Maciej R. Nowacki (Warszawa) 
3. Aspekty Pk/Pd w leczeniu inwazyjnych grzybic w OIT. Dariusz Onichimowski (Olsztyn)
Sepsa w populacji pediatrycznej
Chairmen: Marzena Zielińska (Wrocław), Dick Tibboel (Rotterdam, Netherlands), Marek Migdał (Warszawa)
1. Microcirculation in sepsis in children. Dick Tibboel (Rotterdam, Netherlands)
2. Makrokrążenie w sepsie u dzieci. Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
3. Immunologiczne i biochemiczne markery ciężkiej sepsy u dzieci. Marzena Zielińska (Wrocław)
 
15:30-16:00COFFEE BREAK
16:00-17:30 Leczenie ciężkich zakażeń w OIT – aktualne problemy
Chairmen: Anna Przondo-Mordarska (Wrocław), Lidia Łysenko (Wrocław), Radosław Owczuk (Gdańsk)
1. Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy - globalne wyzwanie dla leczenia ciężkich zakażeń. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
2. Zakażenia w OIT - ryzyko dla personelu. Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
3. Zasady antybiotykoterapii ciężkiej sepsy - wytyczne SSC. Barbara Tamowicz (Poznań)
Leczenie płynamii antybiotykoterapia ciężko chorych
Chairmen: Grażyna Durek (Wrocław), Konstanty Szułdrzyński (Kraków), Jakub Śmiechowicz (Wrocław)
1. Miejsce żelatyn we współczesnej terapii płynowej. Paweł Sobczyński (Poznań)
2. Kliniczne konteksty współczesnej płynoterapii. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
3. Właściwy i racjonalny dobór aminoglikozydów do leczenia zakażeń u pacjentów z sepsą a skuteczność terapeutyczna. Beata Kowalska-Krochmal (Wrocław)
Sesja pielęgniarska  
17:30-18:00COFFEE BREAK
18:00-19:30 Sepsa w medycynie ratunkowej
Chairmen: Juliusz Jakubaszko (Wrocław), Andrzej Zawadzki (Warszawa), Marceli Łukaszewski (Wrocław)
1. Znaczenie "złotej godziny" w medycynie ratunkowej. Juliusz Jakubaszko (Wrocław)
2. Ciężkie zakażenia w praktyce Oddziału Ratunkowego. Andrzej Basiński (Gdańsk)
3. Globalne testy hemostazy w medycynie ratunkowej. Janusz Trzebnicki (Warszawa)
Postępy w diagnostyce zakażeń
Chairmen: Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn), Barbara Adamik (Wrocław), Adam Mikstacki (Poznań)
1. Rapid diagnosis of infections in the critically ill. Dave Brealey (London, Great Britain)
2. Możliwość szybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń - doświadczenia z badania RADICAL. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)
3. Etiologia ciężkiej sepsy w OIT. Lidia Łysenko (Wrocław)
Wentylacja nieinwazyjna w OIT
Chairmen: Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała), Tomasz Łazowski (Warszawa), Stanisław Zieliński (Wrocław)
1. Wentylacja nieinwazyjna w OIT - stan aktualny i perspektywy. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
2. Od entuzjazmu do wątpliwości - zastosowanie NIV w leczeniu wentylacyjnym ARDS. Katarzyna Kuchnicka (Bielsko-Biała)
3. Sedacja pacjentów OIT wentylowanych nieinwazyjnie. Stanisław Zieliński (Wrocław)
 25.09.2015 (Friday)

 Room AcinetobacterRoom KlebsiellaRoom PseudomonasRoom Candida
9:00-10:30 Biologia sepsy
Chairmen: Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Piotr Knapik (Zabrze), Andrzej Kübler (Wrocław)
1. Szlak Embdena - Meyerhofa - Parnasa w sepsie. Andrzej Dżugaj (Wrocław)
2. Bakteryjne mechanizmy obronne podczas ciężkich zakażeń. Anna Przondo-Mordarska (Wrocław)
3. Ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia wirusowe - wyzwanie dla intensywnej terapii. Andrzej Gładysz (Wrocław)
Pozaustrojowa eliminacja mediatorów w sepsie
Chairmen: Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa), Radosław Owczuk (Gdańsk), Jarosław Janc (Wrocław)
1. Extracorporeal blood purification therapies for sepsis. Thomas Rimmele (Lyon, France)
2. Hemofiltracja z użyciem wybiórczej absorpcji endotoksyn oraz antykoagulacji u dzieci z uogólnioną reakcją zapalną. Jacek Zachwieja (Poznań)
3. Miejsce eliminacji endotoksyn w leczeniu wstrząsu septycznego. Jakub Śmiechowicz (Wrocław)
   
10:30-11:00COFFEE BREAK
11:00-13:00 Różne wymiary sepsy (Different dimensions of sepsis)
Chairmen: Ewa Mayzner-Zawadzka (Olsztyn), Janusz Andres (Kraków), Barbara Adamik (Wrocław)
1. Epidemiology of sepsis. Frank Brunkhorst (Jena, Germany)
2. Stem cells therapy in multiorgan failure. Roman Zahorec (Bratyslava, Slovakia)
3. Endotoxin adsorption therapy in Gram-negative sepsis. Miklos Lipcsey (Uppsala, Sweden)
Postępy leczenia chorych z sepsą
Chairmen: Bogusława Lechowicz-Głogowska (Wrocław), Leon Drobnik (Poznań), Janusz Trzebnicki (Warszawa)
1. Doświadczenia w leczeniu pacjentów z sepsą i ciężkimi urazami mózgu na oddziale intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Tarnopolu. Aleksander Olyinik (Tarnopol, Ukraina)
2. Nowoczesna diagnostyka molekularna sepsy - doświadczenia własne. Tomasz Gosiewski (Kraków)
3. Zużycie antybiotyków na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Polsce na tle wyników badania SARI w Niemczech. Ewa Trejnowska (Opole)
   
13:00-14:00LUNCH
14:00-16:00 Narządy w sepsie
Chairmen: Grażyna Durek (Wrocław), Wojciech Gaszyński (Łódź), Andrzej Nestorowicz (Lublin)
1. Zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego w sepsie. Leon Drobnik (Poznań)
2. Zaburzenia funkcji układu krążenia w sepsie. Mariusz Piechota (Łódź)
3. Zaburzenia funkcji oddychania w sepsie. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
4. Zaburzenia funkcji nerek w sepsie. Krzysztof Kusza (Bydgoszcz)
Systemowa dekolonizacja w OIT
Chairmen: Wiesława Duszyńska (Wrocław), Andrzej Gładysz (Wrocław), Zbigniew Rybicki (Warszawa)
1. Daily bathing with 2% CHG washcloths In a UK critical care setting: impact on bacteraemias and acquisitions, 8 years of experience. Duncan Wyncoll (London, Great Britain)
2. Własne doświadczenia z zastosowaniem systemowej dekolonizacji chlorheksydyną w OIT. Andrzej Kübler (Wrocław)
3. Chlorheksydyna – Dlaczego TAK! Waleria Hryniewicz (Warszawa)
Diagnostyka i leczenie sepsy
Chairmen: Janusz Andres (Kraków), Romuald Bohatyrewicz (Szczecin), Waldemar Goździk (Wrocław)
1. Rok funkcjonowania wytycznych ograniczenia terapii daremnej w OIT. - Piotr Knapik (Zabrze)
2. Sepsis in obstetrics. Inna Korda (Tarnopol, Ukraine)
3. Nowe opcje terapeutyczne - zastosowanie lewosimendanu w intensywnej terapii. Dariusz Onichimowski (Olsztyn)
4. Leczenie żywieniowe w sepsie. Stanisław Kłęk (Skawina)
 
16:00-16:30COFFEE BREAK
16:30-18:30 Zakażenia w chirurgii
Chairmen: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Teresa Kaiser (Wrocław), Wojciech Kielan (Wrocław)
1. Rola chirurga w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Krzysztof Bielecki (Warszawa)
2. Zakażenia wewnątrzbrzuszne - aktualne wyzwania. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław)
3. Sepsa w torakochirurgii. Jerzy Kołodziej (Wrocław), Piotr Błasiak (Wrocław)
4. Prokalcytonina w monitorowaniu zakażeń wewnątrzbrzusznych. Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław)
Zakażenia grzybicze w OIT
Chairmen: Lidia Łysenko (Wrocław), Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Adam Mikstacki (Poznań)
1. Mikrobiologia i epidemiologia grzybic inwazyjnych, diagnostyka laboratoryjna. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)
2. Postępowanie terapeutyczne w inwazyjnej kandydozie. Adam Misktacki (Poznań)
3. Grzybicze zakażenia brzuszne, doświadczenia własne, opis przypadku. Małgorzata Symonides (Warszawa)
Sesja plakatowa
Chairmen: Marzena Zielińska (Wrocław), Mariusz Piechota (Łódź), Jakub Śmiechowicz (Wrocław)
 26.09.2015 (Saturday)

 Room AcinetobacterRoom KlebsiellaRoom PseudomonasRoom Candida
9:00-10:30 Wyzwania w terapii ciężkiej sepsy
Chairmen: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Lidia Łysenko (Wrocław)
1. Płyny koloidowe w sepsie. Grażyna Durek (Wrocław)
2. Zastosowanie albumin u pacjentów z sepsą. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)
3. Immunoglobuliny w sepsie. Andrzej Wieczorek (Łódź)
Postępy w intensywnej terapii
Chairmen: Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała), Radosław Owczuk (Gdańsk), Waldemar Goździk (Wrocław)
1. Plazmafereza w sepsie. Konstanty Szułdrzyński (Kraków)
2. Pozaustrojowa terapia ARDS. Wiesław Królikowski (Kraków)
3. Wpływ ostrej niewydolności nerek na dawkowanie antybiotyków z ciężką sepsą: czy redukcja dawki jest zawsze niezbędna? Wiesława Duszyńska (Wrocław)
Postępy w leczeniu ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego u dzieci
Chairmen: Wanda Poradowska-Jeszke (Wrocław), Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań), Marzena Zielińska (Wrocław) 
1. Antybiotykoterapia w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym u dzieci. Beata Pyrek (Wrocław)
2. Płynoterapia w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym u dzieci. Jowita Rosada-Kurasińska (Poznań)
3. Farmakoterapia niewydolności krążenia we wstrząsie septycznym. Anna Kubica-Cielińska (Wrocław)
 
10:30-11:00COFFEE BREAK
11:00-13:00 Ciężka sepsa w OIT - wyzwania prawne i etyczne
Chairmen: Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Rafał Niżankowski (Kraków), Romuald Bohatyrewicz (Szczecin)
1. Przyczyny zdarzeń niepożądanych w diagnostyce i leczeniu sepsy. Marta Rorat (Wrocław), Tomasz Jurek (Wrocław)
2. Rok funkcjonowania wytycznych ograniczenia terapii daremnej w OIT. Piotr Knapik (Zabrze)
3. Bezpieczeństwo karnoprawne lekarza OIT. Jacek Siewiera (Warszawa)
     
13:00CLOSING OF THE CONGRESS

Pobierz program w wersji PDF

 

Komitet Organizacyjny Kongresu


Przewodniczący:

Andrzej Kübler

Waldemar Goździk

 

Sekretarz:

Irena Werycho

 

Członkowie

Barbara Adamik

Łukasz Stróżecki

Marzena Zielińska

Stanisław Zieliński

 

 

Komitet Naukowy Kongresu


Przewodniczący:

Andrzej Kübler

Waldemar Goździk

 

Sekretarz:

Barbara Adamik

 

Członkowie:


Janusz Andres Krzysztof Kusza
Alicja Bartkowska-Śniatkowska Romuald Lango
Andrzej Basiński Lidia Łysenko
Krzysztof Bielecki Dariusz Maciejewski
Małgorzata Bulanda Ewa Mayzner-Zawadzka
Wojciech Dąbrowski Adam Mikstacki
Rafał Drwiła Andrzej Nestorowicz
Grażyna Durek Radosław Owczuk
Wiesława Duszyńska Mariusz Piechota
Wojciech Gaszyński Anna Przondo-Mordarska
Andrzej Gładysz Zbigniew Rybicki
Zygmunt Grzebieniak Janusz Trzebicki
Waleria Hryniewicz Maria Wujtewicz
Juliusz Jakubaszko Marzena Zielińska
Tomasz Jurek Brygida Knysz
Wojciech Kielan Piotr Knapik

Szanowni Państwo, rejestracja online została zamknięta. Zapraszamy do rejestracji na miejscu podczas kongresu!

Opłata za rejestrację na miejscu wynosi: 1050 zł brutto.

Koszt rejestracji jednodniowej: 500 zł brutto

Koszt udziału zawiera: identyfikator, uczestnictwo w obradach, teczkę kongresową wraz ze szczegółowym programem Kongresu, certyfikat, wyżywienie [lunch (24.09 i 25.09), przerwę kawową (24.09, 25.09, 26.09), spotkanie towarzyszące w dniu 24.09.2015 r.].

Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat