Szanowni Państwo,

Mija drugi rok od I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę” i coraz dokładniej potrafimy ocenić zakres szkód, jaki ludzkości zadaje sepsa. Uwidacznia nam to Globalny Sojusz do Walki z Sepsą (GSA) przez swoje inicjatywy i dokumenty. W minionym roku Sojusz zorganizował wielkie wydarzenie – I Światowy Kongres Sepsy, wyłącznie internetowy. Po rejestracji, bez żadnych opłat kongresowych, można było wysłuchać aktualnych wykładów najlepszych znawców sepsy z całego świata i poznać obecny stan wiedzy w tym zakresie. Udział ponad 15 000 uczestników świadczy najlepiej o powodzeniu tej imprezy. Z inicjatywy GSA niebawem przedstawiona zostanie Światowej Organizacji Zdrowia rezolucja w sprawie sepsy. Przyjęcie tej rezolucji będzie kolejnym krokiem dla zwiększenia globalnej świadomości zagrożenia sepsą, a także dla podjęcia działań, aby wcześniej rozpoznawać i leczyć ten złowrogi zespół chorobowy, którego częstość stale i nieubłaganie narasta na całym świecie.
Polska ciągle jeszcze znajduje się w grupie państw o wysokim dochodzie narodowym. Powinniśmy więc radzić sobie z podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi. Ale z sepsą sobie nie radzimy. Szacunkowe dane mówią o 25 000 zgonów rocznie. Śmiertelność z powodu sepsy (na oddziałach intensywnej terapii!) utrzymuje się wciąż na poziomie 50%. Nie wierzycie? To spróbujcie to zmierzyć, policzyć!
Po to właśnie organizujemy II Polski Kongres Sepsy, aby zdać sobie sprawę z wymiaru zagrożenia. Brak właściwej dokumentacji przypadków sepsy nie pozwoli na ucieczkę od rzeczywistości i od odpowiedzialności. Sepsa zabija. Jest to wyzwanie dla całej medycyny i tylko wspólny wysiłek może nam pozwolić odwrócić narastający trend zgonów z powodu sepsy. Dlatego ten Kongres jest interdyscyplinarny. Potrzebujemy wszystkich specjalistów medycyny zabiegowej i niezabiegowej, podstawowych nauk medycznych, ale też i nauk pozamedycznych. Światowa Deklaracja w sprawie Sepsy wyznaczyła nam konkretne zadania. A do docelowego roku 2020 pozostało już niewiele czasu.
Trudne i skomplikowane sprawy najlepiej omawia się w miejscach pięknych. Taki jest Wrocław w maju. Witamy Was w naszym mieście i serdecznie pozdrawiamy. Owocnych obrad.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Kongresu „Pokonać Sepsę”
  Dr hab. n. med. Waldemar Goździk   Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kubler  
  Waldemar Goździk   Andrzej Kübler  

Sukces pierwszego kongresu

0
uczestników
0
wykładów
0
wystawców
0
wykładowców

Program Kongresu

25.05.2017 (Czwartek)

  Sala Acinetobacter
Sala Klebsiella
Sala Pseudomonas
Sala Candida
13:00 OTWARCIE KONGRESU
13:30-15:00

Wykłady inauguracyjne

Prowadzący: Ewa Mayzner-Zawadzka (Olsztyn), Andrzej Nestorowicz (Lublin), Wojciech Gaszyński (Łódź)

1. Sepsis 2017 – still a
global health challenge. Konrad Reinhart (Jena, Niemcy)

2. Perspectives of cytokine
elimination in the therapy
of sepsis and organ
failure. Frank Brunkhorst (Jena, Niemcy)

3. Sepsa a sprawa polska. Andrzej Kübler (Wrocław)


     
15:00-15:30 PRZERWA
15:30-17:00

Zakażenia szpitalne w oddziałach intensywnej terapii

Prowadzący: Lidia Łysenko (Wrocław), Piotr Knapik (Zabrze), Maciej Żukowski (Szczecin)

1. Co wiemy o zakażeniach w polskich oddziałach intensywnej terapii – czego nauczył nas PPS. Aleksander Deptuła (Bydgoszcz)

2. Jak monitorować zakażenia w oddziałach intensywnej terapii – pilotażowe monitorowanie ECDC. Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)

3. Jak skorzystać z monitorowania, praktyczne zasady doboru antybiotykoterapii. Agnieszka Żukowska (Szczecin)

4. Jak monitorują inni i co z tego wynika. Ewa Trejnowska (Zabrze)

Pozaustrojowe leczenie sepsy

Prowadzący: Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Romuald Lango (Gdańsk), Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)

1. Pozaustrojowa eliminacja CO. Wojciech Dąbrowski (Lublin)

2. Nowe techniki i cele terapii nerkozastępczej. Jakub Śmiechowicz (Wrocław)

3. Pozaustrojowe wspomaganie czynności wątroby. Wojciech Mielnicki (Wrocław)

 

Sesja pielęgniarska

Prowadzący: Dorota Milecka (Wrocław), Milan Laurinc (Bratysława, Słowacja), Marta Arendarczyk (Wrocław)

1. Profilaktyka inwazyjnej choroby meningokokowej. Małgorzata Radwan (Konsultant Naukowy GSK)

2. Sepsa i wstrząs septyczny – miejsce i odpowiedzialność pielęgniarki w algorytmie postępowania terapeutycznego. Anna Zdun (Warszawa)

3. Pokonać sepsę. Pielęgnowanie cennika centralnego – robić to samo, tak samo. Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO). Małgorzata Jadczak (Warszawa)

4. Prevence sepse - checklisty pro prevenci VAP. Renata Zoubkova, Milan Májek, Andrea Vilímková (Ostrawa, Czechy)

5. Działania pielęgniarskie zapobiegające zakażeniom szczepami wielolekoopornymi na oddziałach intensywnej terapii. Warsztaty dla pielęgniarek - Schulke

 

17:00-17:30 PRZERWA
17:30-19:00

Postępy w rozpoznawaniu sepsy

Prowadzący: Janusz Trzebicki (Warszawa), Adam Mikstacki (Poznań), Waldemar Goździk (Wrocław)

1. Endotoksemia u pacjentów leczonych na oddziale intensywnej terapii. Barbara Adamik (Wrocław)

2. Przydatność okołooperacyjnego oznaczania prokalcytoniny. Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław)

3. Jałowa krew u pacjentów z sepsą i u zdrowych osób – prawda czy mit? Tomasz Gosiewski (Kraków)

Sesja satelitarna: Wiele możliwości i rozwiązań leczenia zakażeń wewnątrzszpitalnych – antybiotyki firmy Pfizer

Prowadzący: Lidia Łysenko (Wrocław), Grzegorz Wallner (Lublin)

1. Bakteriostatyczne a bakteriobójcze działanie antybiotyków – znaczenie dla intensywnej terapii. Lidia Łysenko (Wrocław)

2. Profil bezpieczeństwa anidulafunginy w leczeniu inwazyjnej kandydozy na przykładzie wybranych przypadków klinicznych. Małgorzata Symonides (Warszawa)

3. Nowe wyzwanie - KPC. Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)

Sesja pielęgniarska

Prowadzący: Sylwia Krzemińska (Wrocław), Renata Zoubkova (Ostrawa, Czechy), Jovan Filipovic (Belgrad, Serbia)

1. Prewencja sepsy w okulistyce.* Slavica Timic (Belgrad, Serbia)

2. Význam adekvátní výživy před operací v prevenci sepie. Andrea Vylicilova, Andrea Vilímková, Renata Zoubkova (Ostrawa, Czechy)

3. Sepsa w oddziale intensywnej opieki. Renata Szafrańska (Wrocław)

4. Zastosowanie citosorbu u pacjentów we wstrząsie septycznym.* Jovan Filipovic (Belgrad, Serbia)

5. Zapobieganie zakażeniom u dzieci operowanych z powodu zarośnięcia przełyku. Anna Rozensztrauch, Robert Śmigiel (Wrocław)

6. Osetrovatelska starostlivost o dieta s otvorenym hrudnikom po kardiochirurgickiej operacii – prevencia komplikacii. Milan Laurinc, Andrea Bratowa, Helena Gondarova-Vyhnickova, Frantisek Nano, Viera Kormanikova (Bratysława, Słowacja)

7. Zapobieganie sepsie a obciążenie pracą pielęgniarek anestezjologicznych. Elżbieta Ostrowska (Wrocław)

8. Prevence poranění ostrými předměty, nebo průzkum mezi budoucími sestrami. Tomas Valek (Brno, Czechy)

Rola Medycyny Ratunkowej w rozpoznawaniu i leczeniu sepsy

Prowadzący: Juliusz Jakubaszko (Wrocław), Andrzej Zawadzki (Warszawa)

1. Nowe zalecenia SSC nowym wyzwaniem dla medycyny ratunkowej? Juliusz Jakubaszko (Wrocław)

2. „Złota godzina” w sepsie – czy możemy rozpoznawać ją wcześniej w oddziale ratunkowym? Ewa Raniszewska (Gdańsk)

3. Znaczenie badań bakteriologicznych w praktyce SOR. Andrzej Basiński (Gdańsk)

4. Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) we wstrząsie septycznym. Janusz Sokołowski (Wrocław)

19:00

GET-TOGETHER


Wieczorne spotkanie towarzyszące odbędzie się w foyer WCK (ul. Wystawowa 1). Gwiazdą wieczoru będzie gitarzysta Krzysztof Pełech, na którego koncert zapraszamy o godzinie 20:00.

26.05.2017 (Piątek)

  Sala AcinetobacterSala KlebsiellaSala PseudomonasSala Candida
9:00-11:00

Sesja Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

Prowadzący: Marzenna Bartoszewicz (Wrocław), Beata Kowalska-Krochmal (Wrocław)

1. Tworzenie biofilmu przez gronkowce koagulazoujemne – czy to jest przyczyna sepsy? Marzenna Bartoszewicz (Wrocław)

2. Znane i nieznane patogeny grzybicze jako przyczyna fungemii. Urszula Nawrot (Wrocław)

3. Wielooporne szczepy Klebsiella – epidemiologia zakażeń szpitalnych, możliwości prewencji i terapii. Beata Mączyńska (Wrocław)

4. Posiewy krwi – problemy z interpretacją wyników. Beata Kowalska-Krochmal (Wrocław)

5. Zastosowanie techniki Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej (SPME) do detekcji metabolitów wytwarzanych przez drobnoustroje wywołujące sepsę. Wyniki badań in vitro. Adam Junka (Wrocław)

 Sesja poświęcona współpracy polsko-szwedzkiej – Sztokholm/Wrocław

Prowadzący: Claes Frostell (Sztokholm, Szwecja), Waldemar Goździk (Wrocław)

1. Introduction. Waldemar Goździk (Wrocław)

2. Limitation order of medical
therapy (LOMT). Claes Frostell (Sztokholm, Szwecja)

3. Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS) – experience from Danderyd University Hospital. Johanna Albert (Sztokholm, Szwecja)

4. Coagulation disorders
in sepsis. Barbara Adamik (Wrocław)

Ciężkie zakażenia – aktualne wyzwania

Prowadzący: Lidia Łysenko (Wrocław), Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław), Janusz Andres (Kraków)

1. aHUS: Essential Aspects
of an Accurate Diagnosis
& Management. Ana Ávila Bernabeu (Walencja, Hiszpania)

2. Przydatność PCT w oddziałach intensywnej terapii. Mariusz Piechota (Łódź)

3. Zasady antybiotykoterapii w ciężkiej sepsie – wytyczne 2016. Barbara Tamowicz (Poznań)

4. Ocena stanu klinicznego u chorych z sepsą – skale rokownicze. Marek Wełna (Wrocław)
 

11:00-11:30

PRZERWA
11:30-13:30

Choroby zakaźne – aktualne zagadnienia

Prowadzący: Andrzej Gładysz (Wrocław), Brygida Knysz (Wrocław)

1. Choroby zakaźne: czy nadal stanowią problem epidemiologiczny i kliniczny? Brygida Knysz (Wrocław)

2. Niepokojące objawy u osób powracających z tropiku – o czym należy pamiętać. Wacław Nahorski (Gdańsk)

3. Markery stanu zapalnego w wybranych chorobach zakaźnych i w immunosupresji. Tomasz Mikuła (Warszawa)

4. Pacjentka z gorączką Ebola na oddziale intensywnej opieki medycznej: doświadczenia własne. Agnieszka Wałecka (Londyn)

 Postępy w medycynie zakażeń

Prowadzący: Waleria Hryniewicz (Warszawa), Anna Przondo-Mordarska (Wrocław), Zbigniew Rybicki (Warszawa)

1. New antimicrobials for the treatment of sepsis in the ICU. George Zhanel (Manitoba, Kanada)

2. Glycoconjugate vaccines and what we can learn from them. Joanna Kübler-Kiełb (Bethesda, USA)

3. Guidelines for Pre-clinical Sepsis Modeling: a futile whim or feasible necessity? Marcin Osuchowski (Wiedeń, Austria)

4. Wykład satelitarny GSK: Wpływ programów szczepień powszechnych na epidemiologię inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci. Alicja Książek (Warszawa)

Sesja satelitarna: Pokonać sepsę = zrozum sepsę

Prowadzący: Ewa Mayzner-Zawadzka (Olsztyn), Ryszard Rotaub (Warszawa), Janusz Trzebicki (Warszawa)

1.Zakażenia krwi – diagnostyka mikrobiologiczna w praktyce klinicznej. Marta Wróblewska (Warszawa)

2. Solutions and strategies to combat antimicrobial resistance. Yossi Sammy (Johannesburg, RPA)

3. Postępy w diagnostyce sepsy – fikcja czy rzeczywistość? Ewa Mayzner-Zawadzka (Olsztyn), Janusz Trzebicki (Warszawa)

 
 


13:30-14:30 PRZERWA
14:30-16:00

Sesja Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

Prowadzący: Waleria Hryniewicz (Warszawa), Lidia Łysenko (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

1. Ciężkie zakażenia pozaszpitalne leczone w oddziałach intensywnej terapii. Maciej Żukowski (Szczecin)

2. Strategia leczenia zakażeń wywołanych przez wieloantybiotykooporne szczepy bakteryjne. Waleria Hryniewicz (Warszawa)

3. Kontrola zakażeń na oddziałach intensywnej terapii. Tomasz Ozorowski (Poznań)

Sepsa w populacji pediatrycznej

Prowadzący: Marzena Zielińska (Wrocław), Ryszard Lauterbach (Kraków)

1. Żywienie noworodków i niemowląt w sepsie. Ryszard Lauterbach (Kraków)

2. Odmienność PK i PD podczas farmakoterapii dzieci w sepsie. Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)

3. Terapia oddechowa dzieci w sepsie. Marzena Zielińska (Wrocław)

4. Wykład satelitarny GSK: Profilaktyka sepsy meningokokowej w populacji pediatrycznej. Daniel Budzyński (Warszawa)

Postępy w leczeniu sepsy

Prowadzący: Grażyna Durek (Wrocław), Wojciech Dąbrowski (Lublin), Jakub Śmiechowicz (Wrocław)

1. Płynoterapia w sepsie i niewydolności wielonarządowej. Wojciech Dąbrowski (Lublin)

2. Kontrola glukozy w sepsie. Andrzej Kübler (Wrocław)

3. Immunoglobuliny w sepsie. Andrzej Wieczorek (Łódź)

Sesja plakatowa

Prowadzący: Barbara Tamowicz (Poznań), Janusz Trzebicki (Warszawa), Stanisław Zieliński (Wrocław)
16:00-16:30 PRZERWA
16:30-18:30

 Narządy w sepsie – 2017

Prowadzący: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Andrzej Nestorowicz (Lublin)

1. Mózg w sepsie. Grażyna Durek (Wrocław)

2. Krążenie w sepsie. Mariusz Piechota (Łódź)

3. Płuca w sepsie. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)

4. Nerki w sepsie. Krzysztof Kusza (Poznań)

 Farmakokinetyka i farmakodynamika antybiotyków w sepsie

Prowadzący: Wiesława Duszyńska (Wrocław), Zbigniew Rybicki (Warszawa)

1. Zastosowanie zasad modyfikowania farmakokinetyczno-farmakodynamicznego (PK/PD) antybiotyków celem poprawy skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pacjentów z sepsą. Wiesława Duszyńska (Wrocław)

2. Leczenie zakażeń szczepami wieloopornymi z wykorzystaniem zasad modyfikowania farmakokinetyczno-farmakodynamicznego. Zbigniew Rybicki (Warszawa)

3. Niepożądane działania antybiotyków w aspekcie ich właściwości farmakokinetycznych. Anna Wiela-Hojeńska (Wrocław)

4. Zastosowanie zasad modyfikowania PK/PD i terapeutycznego monitorowania stężenia (TDM) antybiotyków w aspekcie farmakoekonomicznym. Paweł Petryszyn (Wrocław)

 Sesja plakatowa

Prowadzący: Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Barbara Barteczko-Grajek (Wrocław), Marceli Łukaszewski (Wrocław)


Sesja plakatowa – prace pielęgniarskie

1. Działania pielęgniarskie wpływające na redukcje zakażeń w OIT. Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz, Marta Arendarczyk  (Wrocław)

2. Rola monitorowania ryzyka zakażeń w profilaktyce powikłań septycznych u pacjentów. Sylwia Durlej-Kot (Wrocław)

3. Wyniki wdrożenia programu WHO „Clean Care is Safer Care” w oddziałach zabiegowych. Sylwia Miętkiewicz, Danuta Dyk, Bożena Siczyńska (Poznań)

4. Kompleksowa opieka nad pacjentem z zakażoną raną. Izabela Kuberka, Aleksandra Kołtuniuk, Monika Michalak, Joanna Rosińczuk, Aleksandra Pytel (Wrocław)

5. Rola pielęgniarki w żywieniu pacjenta z sepsą. Anna Kostka (Wrocław)

6. Prewencja sepsy w sytuacjach szczególnych w oddziałach intensywnej terapii dziecięcej. Justyna Ośkiewicz (Wrocław)27.05.2017 (Sobota)

  Sala AcinetobacterSala KlebsiellaSala Pseudomonas Sala Candida
9:00-10:30

Pozaustrojowe utlenowanie krwi

Prowadzący: Waldemar Goździk (Wrocław), Konstanty Szułdrzyński (Kraków), Rafał Drwiła (Kraków)

1. SPerioperative use of ECMO
after cardiac surgery. Karol Mudy (Minneapolis, USA)

2. ECMO in cardiogenic shock. Katarzyna Hryniewicz (Minneapolis, USA)

3. Pathophysiology of ECMO
in sepsis. Hakan Kalzen (Sztokholm, Szwecja)

Wyzwania w terapii sepsy

Prowadzący: Ewa Trejnowska (Zabrze), Adam Mikstacki (Poznań)

1. Odległe następstwa sepsy. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)

2. Wykorzystanie PCT w regulacji antybiotykoterapii w sepsie. Barbara Adamik (Wrocław)

3. Zaburzenia immunologiczne w sepsie – nowe podejście do terapii. Lidia Łysenko (Wrocław)

Zakażenia w chirurgii

Prowadzący: Zygmunt Grzebieniak (Wrocław), Wojciech Kielan (Wrocław), Mirosław Gibek (Wrocław)

1. Pooperacyjne delirium jako zwiastun sepsy. Krzysztof Bielecki, Barbara Józefacka (Warszawa)

2. Niedokrwienie jelit a stany septyczne. Jadwiga Snarska (Olsztyn)

3. Reoperacje – trudny problem w chirurgii jamy brzusznej. Marcin Zawadzki, Aleksander Stal, Wojciech Kielan, Zygmunt Grzebieniak (Wrocław)

4. Trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej. Rozpoznanie, postępowanie. Zygmunt Grzebieniak, Wojciech Kielan, Anil Agrawal, Grzegorz Marek (Wrocław)


 
10:30-11:00 PRZERWA
11:00-12:30

Problemy medyczne i prawne w rozpoznaniu i leczeniu sepsy (błędy i zdarzenia niepożądane)

Prowadzący: Tomasz Jurek (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

1. Odpowiedzialność prawna lekarza za błędy medyczne w sepsie. Tomasz Jurek, Marta Rorat (Wrocław)

2. Przyczyny błędów medycznych w sepsie – analiza przypadków. Marta Rorat (Wrocław)

3. Dyskusja plenarna.

     
12:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Pobierz program w wersji PDF

 

Komitet Organizacyjny Kongresu


Przewodniczący:

Andrzej Kübler

Waldemar Goździk

 

Sekretarz:

Irena Werycho

 

Członkowie:


Barbara Adamik Łukasz Stróżecki
Marzena Zielińska Stanisław Zieliński

 

Komitet Naukowy Kongresu


Przewodniczący:

Andrzej Kübler

Waldemar Goździk

 

Sekretarz:

Barbara Adamik

 

Członkowie:


Janusz Andres Krzysztof Kusza
Alicja Bartkowska-Śniatkowska Romuald Lango
Andrzej Basiński Lidia Łysenko
Krzysztof Bielecki Dariusz Maciejewski
Małgorzata Bulanda Ewa Mayzner-Zawadzka
Wojciech Dąbrowski Adam Mikstacki
Rafał Drwiła Andrzej Nestorowicz
Grażyna Durek Radosław Owczuk
Wiesława Duszyńska Mariusz Piechota
Wojciech Gaszyński Anna Przondo-Mordarska
Andrzej Gładysz Zbigniew Rybicki
Zygmunt Grzebieniak Janusz Trzebicki
Waleria Hryniewicz Maria Wujtewicz
Juliusz Jakubaszko Marzena Zielińska
Tomasz Jurek Brygida Knysz
Wojciech Kielan Piotr Knapik

Szanowni Państwo, rejestracja online została zamknięta. Zapraszamy do rejestracji na miejscu podczas kongresu!

Opłata za rejestrację na miejscu wynosi: 1050 zł brutto.

Koszt rejestracji jednodniowej: 500 zł brutto

Koszt udziału zawiera: identyfikator, uczestnictwo w obradach, teczkę kongresową wraz ze szczegółowym programem Kongresu, certyfikat, wyżywienie [lunch (24.09 i 25.09), przerwę kawową (24.09, 25.09, 26.09), spotkanie towarzyszące w dniu 24.09.2015 r.].

Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat